Zapisy | Enrollment

Rejestracja na jesień 2023 zakończona.

Prosimy sprawdzić w Grudniu o rejestrację na Wiosnę 2024.

Będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla dorosłych.

Grupa “Krasnoludki”  2 – 4 lat
Sobota 9:30 – 10:30 – Carmel Presbyterian Church
Jednogodzinna sesja z literaturą, muzyką i zabawą
Wymagany udział Rodzica lub Opiekuna

Grupy “Syreny,” “Bociany”, “Smoki”, “Wilki” i “Orły”   5-13 lat
Sobota 9:30 – 12:30 – Carmel Presbyterian Church
Język polski, historia, kultura i tradycje, taniec ludowy
Dzieci są podzielone na grupy z rówieśnikami w podobnym wieku i znajomości języka

Zajęcia języka polskiego dla dorosłych
2 godzinne sesje odbywające się w poniedziałki od 18:00-20:00 w Carmel Presbyterian Church dla początkujacych i w czwartki od 18:00-20:00 w bibliotece South Park dla zaawansowanych.

Registration for the fall semester is clossed.

Please check back in December for Spring 2024 enrollement.

We will hold classes for preschool age children, elementary/middle school age children, and for adults.

Group “Krasnoludki” – ages 2 – 4
Saturday 9:30 – 10:30 – Carmel Presbyterian Church
One hour session with stories, music, and playtime
Participation of Parent or Guardian required

Groups “Syreny,” “Bociany”, “Smoki”, “Wilki”&”Orły” – ages 5-13
Saturday 9:30 – 12:30 – Carmel Presbyterian Church
Polish language, history, culture and traditions, folk dance
Children are placed into groups with peers of similar age and language proficiency

Adult language classes
2 hour sessions held during the week on Mondays 6-8pm at Carmel Presbyterian Church for beginners and on Thursdays 6-8pm in the South Park Library for intermediate students.