Zapisy | Enrollment

Rejestracja na semestr jesienny 2022 jest otwarta.
Będziemy prowadzić zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i dla dorosłych.

Grupa “Krasnoludki”  2 – 4 lat
Sobota 12:30 – 1:30 – Sharon Presbyterian Church
Jednogodzinna sesja z literaturą, muzyką i zabawą
Wymagany udział Rodzica lub Opiekuna

Grupy “Bociany”, “Smoki”, i “Orły”   5-13 lat
Sobota 12:30 – 3:30 – Sharon Presbyterian Church
Język polski, historia, kultura i tradycje, taniec ludowy
Dzieci zostaną podzielone na grupy z rówieśnikami w podobnym wieku i znajomości języka

Zajęcia języka polskiego dla dorosłych
2 godzinne sesje odbywające się w tygodniu
Daty i godziny do ustalenia

 

Registration for the Fall 2022 semester is open.
We will hold classes for preschool age children, elementary/middle school age children, and for adults.

Group “Krasnoludki” – ages 2 – 4
Saturday 12:30 – 1:30 – Sharon Presbyterian Church
One hour session with stories, music, and playtime
Participation of Parent or Guardian required

Groups “Bociany, Smoki, & Orły” – ages 5-13
Saturday 12:30 – 3:30 – Sharon Presbyterian Church
Polish language, history, culture and traditions, folk dance
Children will be divided into groups with peers of similar age and language proficiency

Adult language classes
2 hour sessions held during the week
Dates and times to be determined