School News

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Dzisiaj w naszej Polskiej Szkole świętowaliśmy wyjątkową rocznicę – 11 listopada, dzień, w którym Polska odzyskała swoją niepodległość! 
Nasi młodzi patrioci nie tylko odśpiewali uroczyście hymn narodowy, ale także oddali hołd temu ważnemu wydarzeniu poprzez różnorodne aktywne działania. Dzieci stworzyły przepiękne prace plastyczne, pełne biało – czerwonych barw, które doskonale oddają ducha tego doniosłego dnia.
Podczas dzisiejszych zajęć rozmawialiśmy również o tym, co to znaczy być niepodległym narodem, o trudach, jakie nasi przodkowie przeżywali, walcząc o wolność. Dzieci z ciekawością zadawały pytania, zastanawiając się, dlaczego 11 listopada jest tak ważnym dniem dla Polski.
To niesamowite widzieć, jak młode pokolenie angażuje się w dziedzictwo narodowe i jak ważne są dla nich wartości patriotyczne. Cieszymy się, że możemy wspólnie celebrować tę ważną rocznicę, ucząc nasze dzieci szacunku do historii i dumy z bycia Polakami!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
 

Today at our Polish School we celebrated a special anniversary – November 11, the day when Poland regained its independence!
Our young patriots not only solemnly sang the national anthem, but also paid tribute to this important event through various activities. The children created beautiful works of art, full of white and red colors, which perfectly reflect the spirit of this momentous day.
During today’s classes, we also talked about what it means to be an independent nation and the hardships our ancestors experienced while fighting for freedom. The children asked questions with curiosity, wondering why November 11 is such an important day for Poland.
It’s amazing to see how the young generation is involved in national heritage and how important patriotic values are to them. We are glad that we can celebrate this important anniversary together, teaching our children respect for history and pride in being Poles!

We invite you to view photos from this event.

Polonijny Dzień Dwujęzyczności

Polonijny Dzień Dwujęzyczności, czyli Polish Bilingual Day obchodzony jest w każdy trzeci weekend października od 2015 roku. 
Z tej okazji uczniowie naszej szkoły dołączyli do wspólnego świętowania i wraz z nauczycielami, przygotowali dla wszystkich Państwa film na którym wspólnie celebrowaliśmy naszą dwujęzyczność.
Serdecznie zapraszamy do oglądania!
Polish Bilingual Day is celebrated every third weekend of October since 2015.
To mark this occasion, students from our school joined in the collective celebration and, along with our teachers, prepared a video for all of you in which we celebrated our bilingualism together. 
Sponsor Polska Szkola w Charlotte

Thank you Sponsors

Drodzy Sponsorzy,
W tym roku szkolnym, dzięki Waszej hojności mogliśmy zakupić stroje krakowskie, projektory i głośniki które urozmaiciły nasze lekcje, sprzęt audio, który możemy używać podczas uroczystości, a także książki, które dzieci dostały na koniec roku jako nagrodę. Dziękujemy za wsparcie naszej szkoły.
 
Chętnych do pomocy w rozwoju Polskiej Szkoły prosimy o wypelnienie formularzu lub kontakt e-mailowy: sponsor@polishschoolofcharlotte.org

Thanks to the generous support of our sponsors and everyone who supported our raffle, all of our students received book awards to acknowledge their hard work this year.

The funds we raised also covered the cost of projectors and speakers that enhanced our lessons with multimedia presentations and microphones which were used during our end-of-year assembly. Dear sponsors – thank you for supporting our school.

If you would like to join in supporting the Polish School of Charlotte please fill out this form or email us at sponsor@polishschoolofcharlotte.org

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023

Play Video about Zakończenie roku Polska Szkoła w Charlotte
W ostatnią sobotę kwietnia miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego w naszej polskiej szkole.
Z tej okazji pragniemy podziękować raz jeszcze za Państwa obecność w tym szczególnym dniu, za zaufanie do nas, za wspaniałą współpracę i pomoc w ostatnich miesiącach. Bez tak wielkiego zaangażowania i ogromnego poświęcenia rodziców, nauczycieli, a zwłaszcza naszych kochanych dzieciaków, którzy włożyli wiele serca i pracy, by przez prawie każdą sobotę być obecnym na zajęciach i czynnie brać udział w lekcjach – szkoła nie mogłaby istnieć i rozwijać się w takim stopniu, jak mogliśmy to zaobserwować na przestrzeni ostatnich dwóch semestrów spędzonym razem.
Życzymy Wam wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji, wielu ciekawych podróży, jak najlepiej spędzonego czasu z rodzinami w Polsce i zwiedzania naszego pięknego kraju dla tych wszystkich, którzy w tym roku polecą do swoich najbliższych.
 
Zapraszamy do obejrzenia nagrania oraz galerii zdjęć z zakończenia roku szkolnego 2022/2023.

Last Saturday we marked the end of the school year with a student performance and diploma ceremony.
On this occasion, we would like to thank all members of our community for your presence on this special day, for your trust, and collaboration in recent months. Without your commitment and the dedication of parents, teachers, and especially our beloved kids, who put a lot of effort and heart to actively participate in lessons – the school could not exist and develop to the extent as we have seen over the past two semesters.
We wish you all a safe summer filled with fun adventures. For those who are flying to Poland, we hope you have a wonderful time exploring our beautiful homeland and wonderful memories with your loved ones. 


We invite you to view the video recording and photo gallery from the Ceremony marking the end of the 2022/2023 school year.

Topienie Marzanny

“Marzanno, Marzanno
Ty zimowa panno,
do wody cię wrzucamy,
bo wiosnę witamy!”
 
To właśnie tymi słowami, w ubiegłą sobotę pożegnaliśmy ostatnie dni zimy i z radością weszliśmy w nową porę roku, jaką jest wiosna. Każda klasa wraz z nauczycielką, wykonała wspaniałą i kolorową Marzannę, która później brała udział w naszej wiosennej paradzie i symbolicznym “utopieniu”.
Dziękujemy wszystkim rodzicom, dzieciom, ale także naszym nauczycielkom za radosne popołudnie pełne wspólnych zabawach i rozmów. Mamy nadzieję, że będziemy mogli podtrzymywać naszą piękną tradycję i za rok również ją obchodzić z całą naszą szkołą.

“Marzanna, Marianna
you winter maiden,
we throw you into the water,
because we welcome spring!”


It was with these words that last Saturday we said goodbye to the last days of winter and happily entered the new season – spring! Each class, together with their teacher, made a wonderful and colorful Marzanna, which later took part in our spring parade and symbolic “drowning”.
We would like to thank all parents, children, but also our teachers for a joyful afternoon spent together. We hope that we will be able to maintain our beautiful tradition and celebrate it with our entire school next year.