Zajęcia Szkolne

Zajęcia odbędą się w soboty w Sharon Presbyterian Church w Charlotte, NC od 10 września 2022 roku.

Każdy semestr jesienny u i wiosenny obejmuje 12 sesji.

Jedna wplata na rodzinę raz w roku 

$275 za semestr dla dzieci w wieku 5-13 lat i dla dorosłych

$125 za semestr na zajęcia przedszkolne

Prosimy, aby rodziny z dziećmi w wieku szkolnym (5-13 lat) zobowiązały się do dwóch sesji wolontariatu w semestrze. $50 zostanie zwrócone po każdej zakończonej sesji.

Zajęcia dla dzieci w wieku 5-13 lat

Soboty 12:30-15:30. Dzieci podzielona są w grupach z rówieśnikami w podobnym wieku i znajomości języka.

Zajęcia dla dzieci w wieku 2-4

Soboty 12:30-13:30. Udział rodzica lub opiekuna wymagany

Lekcje dla Dorosłych

Lekcje dla początkujących i średnio zaawansowanych uczniów
Poniedziałki 18:00 - 20:00
Biblioteka w South Park

Zajęcia Odbywają się w:
Sharon Presbyterian Church in Charlotte, NC
Barbara Ward Building (obok kaplicy)

Addres:

5201 Sharon Road
Charlotte, NC 28210