DZIĘKUJEMY SPONSOROM

THANK YOU TO OUR SPONSORS

DIAMOND SPONSORS

PLATINUM SPONSORS

GOLD SPONSORS

SILVER SPONSORS

Friends of The School

Chris Martinez

Czesława & Aleksander Józefara

Aleksandra Załoga-Musiał

Zostań Sponsorem | Become a Sponsor

Zainteresowany Firmy i Osoby Prosimy o kontakt na email: sponsor@polishschoolofcharlotte.org
Darowizny wspierają szkołę poprzez dofinansowanie zakupu książek, strojów ludowych i wyposażenia dla naszych uczniów. Jesteśmy zarejestrowaną organizacją niedochodową i wszystkie darowizny kwalifikują się do odpisania od podatku. UWIELBIAMY NASZYCH SPONSORÓW. Uznania sponsorów są ogłoszone na naszej stronie internetowej przez rok kalendarzowy i ogłaszane na naszej stronie Facebook oraz podczas wydarzeń. DZIĘKUJMY!

We invite interested businesses and Individuals to email us: sponsor@polishschoolofcharlotte.org
All donations support the mission of the school by subsidizing the purchase of books, folk costumes, and equipment for our students. We are a registered 501(c)(3) non-profit and all donations are eligible for tax-exemption and eligible for corporate matching. WE LOVE OUR SPONSORS. Acknowledgements are posted on our website during the entire calendar year and we give shoutouts on our Facebook page and during events. THANK YOU!