Month: November 2023

Opłatki Fundraiser

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Dzisiaj w naszej Polskiej Szkole świętowaliśmy wyjątkową rocznicę – 11 listopada, dzień, w którym Polska odzyskała swoją niepodległość! 
Nasi młodzi patrioci nie tylko odśpiewali uroczyście hymn narodowy, ale także oddali hołd temu ważnemu wydarzeniu poprzez różnorodne aktywne działania. Dzieci stworzyły przepiękne prace plastyczne, pełne biało – czerwonych barw, które doskonale oddają ducha tego doniosłego dnia.
Podczas dzisiejszych zajęć rozmawialiśmy również o tym, co to znaczy być niepodległym narodem, o trudach, jakie nasi przodkowie przeżywali, walcząc o wolność. Dzieci z ciekawością zadawały pytania, zastanawiając się, dlaczego 11 listopada jest tak ważnym dniem dla Polski.
To niesamowite widzieć, jak młode pokolenie angażuje się w dziedzictwo narodowe i jak ważne są dla nich wartości patriotyczne. Cieszymy się, że możemy wspólnie celebrować tę ważną rocznicę, ucząc nasze dzieci szacunku do historii i dumy z bycia Polakami!
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.
 

Today at our Polish School we celebrated a special anniversary – November 11, the day when Poland regained its independence!
Our young patriots not only solemnly sang the national anthem, but also paid tribute to this important event through various activities. The children created beautiful works of art, full of white and red colors, which perfectly reflect the spirit of this momentous day.
During today’s classes, we also talked about what it means to be an independent nation and the hardships our ancestors experienced while fighting for freedom. The children asked questions with curiosity, wondering why November 11 is such an important day for Poland.
It’s amazing to see how the young generation is involved in national heritage and how important patriotic values are to them. We are glad that we can celebrate this important anniversary together, teaching our children respect for history and pride in being Poles!

We invite you to view photos from this event.